Vớ Y Khoa (Tất Y Khoa) là gì?

Vớ y khoa hay còn gọi là Tất y khoa được phiên dịch từ tiếng Anh, “medical stocking” – tất y khoa, hoặc “compression stocking” – tất áp...

Đọc tiếp