Chúng tôi, với hơn 20 nhân viên hành chính và bộ phận giao nhận riêng tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cố gắng mang đến những trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho quý công ty, quý khách hàng. Chúng tôi hiểu chỉ khi được sự ủng hộ của quý vị thì chúng tôi mới có thể phát triển và lớn mạnh, vì vậy chúng tôi không ngừng củng cố và ổn định bộ máy nhân sự nòng cốt để ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ của mình