Đang tải... Vui lòng chờ...
Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: index
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai
Lượt truy cập

Dây dẫn máu lọc thận

Số lượng :


Dây dẫn máu lọc thận/A.V Fistula:
Kim từ 16-18G, có đánh dấu, dây dài 30cm, tráng phủ Silicone, không tương tác với Lipit

 


Thêm vào danh sách ưa thích


Thuộc nhóm: